şirketler &
ticaret hukuku

Legal Hukuk Bürosu; İlk olarak kurulacak şirket ve birlikteliklerin amaçları doğrultusunda en uygun şirket yapısının belirlenmesi, belirlenen şirket yapısının hayata geçirilmesi için hukuki süreçlerin yürütülmesi, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi, ana sözleşme değişiklikleri, şirket birleşmeleri, devralımları, hisse devirleri, ortaklık anlaşmalarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, şirket işleyişine ilişkin idari süreçlerin (genel kurul, yönetim kurulu) takibi ve raporlanması, şirketlerin şubelerine  ilişkin eylem ve iş planlarının yürütülmesi, şirket bünyesinde çalışan personelle yaşanabilecek hukuki süreçlere ilişkin destek başta olmak üzere Ticaret Hukuku'nun ilgilendiği bütün alanlarda ve bu alanlarda ortaya çıkan ihtilaflarda şirketlere geniş ölçüde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. 

Yararlı buldunuz mu?

ÜST