röportajlar &
basın açıklamaları

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanlığınca görevlendirilen avukat tarafından Ankara 2. Çocuk Mahkemes’inde dava açılarak, 12 yaşındaki çocuğun eğitimine devam etmesi talebinde bulundu.  
Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Emrah Şahin’le cinsel istismar ve kimyasal hadım konularını konuştuk. Özellikle çocuk alanında çalışan avukatların en büyük sorununun mevcut yasaların uygulanmaması olduğunu söyleyen Şahin, savcıları, hakimleri, kolluğu ayrı ayrı ikna etmekle uğraştıklarını belirtti. Suçu cezalandırmanın yanı sıra önleyebilmenin de gerektiğini vurgulayan Şahin, idarecilerden sadece cinsel istismar konusunda değil
“Bu çocukların katledilmesi bir anda ortaya çıkan bir hadise değil” Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi avukat Emrah Şahin, İstanbul Maltepe’de babaları tarafından pompalı tüfekle katledilen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira olayına ilişkin konuştu. “Burada sorulması gereken asıl soru, bu süreçte çocukların babayla nasıl bir araya getirilebildiğidir” diyen Şahin, işlerin bu
“Bir diğer problem özellikle devlet koruması altında olan çocukların yerleştirildiği apartman dairelerinde neler olduğunu bilemememiz” Ankara Barosu Merkezi Çocuk Hakları Merkezi Üyesi avukat Emrah Şahin, çocuğa istismar vakalarının bu kadar görünür olmasının vaka sayısındaki artışın dışında en büyük sebeplerinden birinin sivil toplum, hukukçular ve medyanın bu konuda yürüttüğü farkındalıktan kaynaklandığını söyledi. Adliyeye intikal eden başvuru

POPÜLER İÇERİKLER

 • in Röportajlar - Basın Açıklamaları

  Avukat Şahin: Cinsel istismarın görünür olması, medyanın yürüttüğü farkındalıktan kaynaklanıyor

  “Bir diğer problem özellikle devlet koruması altında olan çocukların yerleştirildiği apartman dairelerinde neler olduğunu bilemememiz” Ankara Barosu Merkezi Çocuk Hakları Merkezi Üyesi avukat Emrah Şahin, çocuğa istismar vakalarının bu kadar görünür olmasının vaka sayısındaki artışın dışında en büyük sebeplerinden birinin sivil toplum, ...
 • in Legal Bülten

  Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

  30/05/1999 tarihli Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılarak, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği yürürlüğe girdi. 05/04/2017 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlatılan Disiplin Soruşturmalar yine 1999 tarihli Yönetmelik hükümlerince belirlenen amirler taraf...
 • in Legal Bülten

  TL’YE DÖNÜŞE TÜSİAD’IN GÖRÜŞLERİ

  Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) “Döviz Cinsinden Banka Kredilerine İlişkin Olarak 32 Sayılı Karar’da Yapılması Planlanan Değişiklik” hakkındaki görüşlerini açıkladı. Dövizli işlemlerle ilgili olarak yapılacak düzenlemelerde bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen TÜSİAD , düzenlemelerin peyder pe...
 • in Röportajlar - Basın Açıklamaları

  Ankara Barosu’ndan Emrah Şahin: Bu ülkedeki en derin sorun; güçsüzün güçlüye karşı korunmaması

  “Bu çocukların katledilmesi bir anda ortaya çıkan bir hadise değil” Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi avukat Emrah Şahin, İstanbul Maltepe’de babaları tarafından pompalı tüfekle katledilen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira olayına ilişkin konuştu. “Burada sorulması gereken asıl soru, bu süreçte çocukların bab...
 • in Legal Bülten

  Suriye Uyruklu Sağlık Mensuplarına Türkiye’de Çalışma Kolaylığı Sağlanıyor

  01/04/2017 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi şu şekilde tekrar düzenlendi; ” Bu düzenlemeye göre sadece Sur...
 • in Genel, Legal Bülten

  YERLİ ÜRETİM LOGOSUNUN DETAYLARI

  5 Ekim 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından perakende olarak satışa sunulan ve üretim yeri Türkiye olan malların etiket ve fiyat listelerinde “yerli üretim” logosu kullanılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre etiket ve fiyat listelerinde bulunması gereken hususlar; -Malın üretim yeri -Ma...
 • in Röportajlar - Basın Açıklamaları

  Kimyasal hadım çözüm mü?

  Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Emrah Şahin’le cinsel istismar ve kimyasal hadım konularını konuştuk. Özellikle çocuk alanında çalışan avukatların en büyük sorununun mevcut yasaların uygulanmaması olduğunu söyleyen Şahin, savcıları, hakimleri, kolluğu ayrı ayrı ikna etmekle uğraştıklarını belirtti. Suçu cezalandırmanın yan...
 • in Legal Bülten

  Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Çıktı

  05/05/2017 tarihli T.C. Resmi Gazete’de ilan edilen GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ yürürlüğe girdi. Yönetmelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokuldu. Bu Yönetmeliğin amacı; a) Gezi teknelerine ve kısmen tamamlanmış gezi teknelerinin, b) Kişisel deniz taşıtlarına ve kısmen tamamlanmış kişis...
 • in Legal Bülten

  İzinsiz Reklam SMS’i Atanlara Ceza

   Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na reklam içerikli e-postalar ve SMS aldıkları gerekçesiyle yapılan çok sayıda ihbar ve şikayet sonucu kurul beklenen kararı aldı, kanundan kaynaklanan hakkını kullanarak yaptırım uygulanmasına hükmetti. 1 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de ; İlgili kişilerin açık rızası alınmadan e-posta, arama ve SMS yoluyla rekla...
 • in Legal Bülten

  Türkiye, 2009 Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi’ni Onayladı

  Türkiye; 31/03/2017 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 6931 sayılı Yasa ile “2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi’ni onayladı” bu onay Sözleşmenin içeriğinde düzenlenen kriterlerin Türkiye’nin iç hukukuna uyarlanarak yürürlüğe girmesinin yolunu açmaktadır. Sözleşmenin onaylanması sade...
ÜST