• Türkiye, Avrupa Birliği Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi, İş Hukuku Uyuşmazlıkları ve İş Kazalarından Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik Programı Sertifikası,
  • Çözüm Denetim A.Ş., Dönem Sonu İşlemleri ve Türk Ticaret Kanunu Semineri,
  • Türkiye Barolar Birliği Genç Avukatlar Kurultayı, İzmir Barosu Temsilcisi,
  • İzmir Barosu, Uzlaştırmacı Sertifikası,
  • İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri,
  • İzmir Barosu, Adli Yardım Semineri,
  • İzmir Barosu, CMK Eğitim Semineri,
ÜST