• “İş Yargısında İstinaf Kanun Yolu”
  • “Sosyal Koruma”
  • “Gelişmekte Olan Ülkelerde Sendikacılık”
  • “Dezavantajlı Grupların Sosyal Güvenliği: Engelliler Örneği”
  • “İş Güvencesi ve İstihdam Edilebilirlik”
  • “Aileye İlişkin Sosyal Hizmet Kurum ve Uygulamaları”
ÜST