• Kalkışma Suçlarında Ceza, Ceza Muhakemesi ve İnfaz,
  • 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümlerinin 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Mevcut Hükümleri ile Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi,
  • Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu,
  • Belediye Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Özlük Hakları ve Aralarındaki İlişkilerin İncelenmesi,
ÜST