hukuku

Legal Hukuk Bürosu; iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi, iş güvenliği  ve işyeri yönetmeliği kapsamında işverenlere bilgilendirme ve destek sağlanması,  işveren arasında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü, toplu iş sözleşmeleri alanında hukuki destek sağlanması, iş yeri devri ve işveren değişiklikleri hususlarında sürecin takibi, iş ilişkisinin sona erdirilmesi, yabancı işçiler yönünden oturma ve çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin süreçlerin takibi ve İş Hukuku’nun ilgilendiği tüm alanlarda ortaya çıkan ihtilafların çözümünde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

 

Yararlı buldunuz mu?

ÜST