gayrimenkul
kira hukuku

Legal Hukuk Bürosu; Gayrimenkul Hukuku alanında, mülkiyet hakkı sahiplerine, şirketlere, dernek ve vakıflara, yatırımcılara mülkiyet devri ve yönetimi konularında hukuki danışmanlık sağlanması ve bu konularda hukuki süreçlerin takibi, mülkiyet hakkı sahiplerine tapu tescil, iptal, tesis, istihkak, el atmanın önlenmesi, ecrimisil, ortaklığın giderilmesi gibi gayrimenkule mahsus hususlarda her türlü hukuki sürecin yürütülmesi, Gayrimenkul üzerinde şahsi ve ayni hak tesisinin sağlanması, alım-satım sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin usul ve yasaya uygun olarak yürütülmesi alanların hukuki yardım ve danışmalık hizmeti sunmaktadır.

Yararlı buldunuz mu?

ÜST