• Ankara Barosu, Avukat
  • Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı
  • Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Yönetim Kurulu
  • Hukuksal Eğitim ve Araştırma Derneği (HEAD), Başkan Yardımcısı
  • Türk Patent Enstitüsü, Mark ve Patent Vekili
ÜST