• Avrupa Konseyi ve Türkiye Barolar Birliği ortaklığında Anayasa Mahkemesine Başvuru Usulü Avukatlar için Eğitici Eğitimi Ekim 2017 programına katılarak Eğitici Eğitimi ve Yetişkin Eğiticiliği
 • Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi
 • Özdemir Özok Hukuk Makale Yarışması Jüri Üyesi,
 • Uluslararası Cinsiyet, Eşitlik ve Sosyal İçerme Konferansı, BM Nüfus Fonu (UNFPA), AB
 • Sivil Düşün AB Programı 5. Danışma Kurulu Toplantısı
 • Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu
 • Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu
 • Microsoft Office Eğitimi, Legal Hukuk
 • Hukuk Yönetim Sistemi (HYS) Eğitimi, Legal Hukuk
 • UYAP Eğitimi, Legal Hukuk
 • Mobbing ve Hukuk Eğitim Sertifikası, Sakarya Üniversitesi
 • ILO Örgütlenmesinde Zorluk Çekilen Örgütlerin Örgütlenmesi ve Temsili, Konferans (Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi, AB)
 • Avrupa Birliği Proje Yazma Eğitimi, AB Akademi
 • Sivil Toplum Örgütleri için Nefret Suçları Eğitimi, Tiflis, Gürcistan AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR)     
ÜST