• TÖMER İngilizce eğitimi programı
  • Ankara Barosu, Metot Hukuku, İdare Hukuku, HMK, Tüketici Hukuku, Çocuk Yargılaması, Aile Hukuku, İcra İflas Hukuku, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru seminerleri
  • Ankara Barosu öncülüğünde düzenlenen İdari Yargıda İstinaf Usulü Paneli
  • Ankara Barosu tarafından düzenlenen CMK, Adli Yardım ve Çocuk Adalet Sistemi eğitimleri
  • 13-14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara Barosu’nun düzenleyicileri arasında yer aldığı birçok baronun katılımı ile gerçekleştirilen OHAL Koşulları Altında Türkiye’de Yargı Sistemi konulu Uluslararası Hukuk Konferansı
  • TBB birliği tarafından düzenlenen Sözleşme Hazırlama Teknikleri, Yeni Konkordato Hukuku ve Yapay Zekâ konulu özel eğitim sertifika programları
  • Ankara Barosu Gelincik Merkezi Gönüllü Avukat Eğitimi
  • Microsoft Office Eğitimi, Legal Hukuk
  • Hukuk Yönetim Sistemi (HYS) Eğitimi, Legal Hukuk
  • UYAP Eğitimi, Legal Hukuk
ÜST