• Ankara Barosu, Avukat
 • Türk Patent Enstitüsü, Patent Vekili
 • Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurulu
 • Ankara Barosu Avrupa Birliği Merkezi Yürütme Kurulu
 • Ankara Barosu, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yurttaşlık Yılı Projesi Ulusal Komitesi
 • ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği
  • Türkiye Genel Merkez Başkanı 2003–2004
  • Türkiye Genel Merkez Saymanı 2001–2002
  • Ankara Şubesi Başkanı 2001–2003
  • Ankara Şubesi Genel Sekreteri 2000–2001
  • Ankara Şubesi Saymanı 1999–2000
ÜST