• Ticaret Hukuku Sempozyumu
 • Tüketici Hukuku Semineri
 • Uluslararası Hukuk Sempozyumu
 • Microsoft Office Eğitimi, Legal Hukuk
 • Hukuk Yönetim Sistemi (HYS) Eğitimi, Legal Hukuk
 • UYAP Eğitimi, Legal Hukuk
 • Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Avrupa Birliği Temel Eğitim Semineri
 • Ankara Barosu, Etkili İletişim Semineri
 • ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Uluslararası Konsey Toplantısı, Yunanistan
 • Fransız Kültür, DELF-DALF Programı
 • ELSA Avrupa Genç Hukukçular Uluslararası Konsey Toplantısı, Ankara
 • ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Eğitim Programı, İsviçre
 • Rekabet Kurumu Hukuk Müşavirliği, Stajyer Eğitim Programı
ÜST