• “Turizm Teşvik Kanunu Kapsamında Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul ve Sınırlı Ayni Hak Edinmeleri”
  • “Fransız Hukukunda Zarar Kavramı”
  • “Mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi ile Sosyal Güvenlikte Yeni Düzenlemelerin Karşılaştırılması”
  • “İstisna Sözleşmesinde Kusursuz İfa İmkânsızlığı”
  • “İş Güvencesi ve Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması”
  • “Sözleşmelerin Yürürlüğe Girmesi”
ÜST