aile &
miras hukuku

Legal  Hukuk Bürosu; Aile Hukuku Alanında, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili,  evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi, boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri, vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi; Miras Hukuku Alanında; vasiyetname ve miras sözleşmesi tanzimi, mirasın taksimi, veraset davaları, terekenin tespiti davaları, muvazaalı miras işlemlerine karşı tapu iptal davaları, tenkis davaları, vasiyet alacaklısı sıfatıyla açılacak mirasçılık davaları ve mirasın reddine ilişkin davaların takibi hususunda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

 

 

Yararlı buldunuz mu?

ÜST