Yabancılar hukuku, vatandaşlık bağı ile bağlı olunan ülkeden başka bir ülkeye giden kişilerin bu ülkede hangi hak, mükellefiyet ve sınırlamalarla karşılaşabilecekleri noktasındaki hukuki durumları inceleyen hukuk dalıdır. Vatandaşlık hukuku ise vatandaşlığın kazanılması kaybedilmesi konularını ele alan, vatandaşlık bağını ve vatandaşlığa ilişkin temel ilkeleri inceleyen hukuk dalıdır.

Legal Hukuk Ofisi; yabancı müvekkillerin Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de bulundukları sürede yaşayabilecekleri sorun ve hukuki uyuşmazlıklarda süreci yönetme, ikamet, çalışma izinlerinin alınması ve süre uzatımı hususunda hukuki destek, vatandaşlığa geçişlerde idari başvuruların takibi ve davaların yürütülmesi, yabancı tüzel kişilerin Türkiye sınırları içinde yaşamış oldukların sorunların hukuki çözümü, yabancı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gayrimenkul alım-satım-devir işlemlerinin yürütülmesi, yabancı gerçek kişilere ilişkin miras ve aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların takibi, yabancı mahkeme kararlarının ülke içinde tanınması ve tenfizine ilişkin konularda mesleki birikim ve tecrübeleriyle avukatlık hizmeti sunmaktadır.