Trans Geçiş Sürecine ilişkin davaların dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Nitekim yasal prosedüre uygun bir şekilde bu süreci yürütmek için mahkeme kararı gerekmektedir. Mahkemelerin keyfiyetle birbirinden farklı kararlar verebildiği yargısal bir iklim söz konusudur. Özellikle bu tür davalara daha önce bakmamış bir mahkemenin verebileceği olumsuz karar telafisi mümkün olmayacak birçok mağduriyete sebebiyet verebilir. Bu sebeple bu yargısal sürecin alanında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir.

Legal Hukuk Bürosu trans geçiş süreci ve beraberinde ad/soyad değişikliği davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.