Günümüzde ekonomik gelirin en büyük kaynağı ticari faaliyetler olmakla beraber, ticaret şirketlerinin sayısı ve önemi giderek artmakta buna bağlı olarak ticari ilişkilerdeki karmaşıklık da hızla ilerlemektedir. Öyle ki, belirli bir sermayeye sahip anonim şirketlerin Ticaret Kanunu çerçevesinde zorunlu olarak avukat tutmak zorunda olduğu durumlar söz konusu olmaktadır. Bu hususlarda oluşacak ihtilafların öngörülebilmesi ve bunlara uygun önlemlerin alınabilmesi gerekmektedir.

Legal Hukuk Ofisi, kurulacak müvekkil şirket ve birlikteliklerin amaçları doğrultusunda en uygun şirket yapısının belirlenmesi, belirlenen şirket yapısının hayata geçirilmesi için hukuki süreçlerin yürütülmesi, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi, ana sözleşme değişiklikleri, şirket birleşmeleri, devralımları, hisse devirleri, ortaklık anlaşmalarına ilişkin işlerin yürütülmesi, şirket işleyişine ilişkin idari süreçlerin takibi, şirket şubelerine ilişkin eylem ve iş planlarının yürütülmesi, şirket bünyesinde çalışan personelle yaşanabilecek hukuki süreçlere ilişkin destek gibi Ticaret Hukuku’nun tüm alanlarında ve ortaya çıkan ihtilaflarda şirketlere profesyonel bakış açısı ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini en etkin ve kısa zamanda sunmaktadır.