Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hala getirmektedir. Sigorta hukuku kapsamında görülen davalar arasında hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazasına ilişkin tazminat davaları, yangın sigortaları davaları başı çekmektedir.

Legal Hukuk Ofisi, Sigorta Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz, sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları, hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, ferdi kazalara ilişkin davalar, mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar gibi hukuki işlemler hususunda uzman kadrosu ile en uygun çözümü ve yol haritasını oluşturarak süreçleri etkin olarak yönetmektedir.