Sağlık hukuku, hasta ve hekim, hasta ile hastane arasında çıkan ihtilafların Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve İdare Kanunu kapsamında çözümüne ilişkin olarak ortaya çıkan bir alandır.

Sağlık hukuku kapsamında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğan uyuşmazlıkların çözümünde, hastaların ve hekimlerin maddi ve manevi haklarının korunmasında süreç yakından takip edilerek müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Bunların yanı sıra, sağlık sektöründe ilaçlara ilişkin alım-satım sözleşmeleri, ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması, klinik araştırmalara ilişkin sözleşmeler, ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi, ilaç dağıtım sözleşmelerinin hazırlanması ve sair konularda sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi ve bu kapsamlarda gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması alanlarında da müvekkillerimize danışmanlık verilmektedir.