Rekabet hukukunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ver uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Rekabet kuralları kapsamında yasaklanan faaliyetler, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hakim durumun kötüye kullanılması veya hakim durum yaratmaya yönelik birleşme veya devralmalar olarak sayılmıştır.

Bu kapsamda, rekabeti sınırlayıcı anlaşma uyumlu eylem ve kararlar ise mal veya hizmet alım satım fiyatının veya şartlarının tespit edilmesi, mal veya hizmetin arz veya talep miktarının kontrolü, mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması vs. şeklinde sıralanabilir.

Rekabet hukuku ile haksız rekabet sıklıkla karıştırılmakla birlikte, haksız rekabet aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı başkaca suretle ekonomik rekabetin her türlü kötüye suiistimali olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve davranışlar söz konusu olması halinde rekabet hukuku kuralları, rekabetin kötü niyetle ve aldatıcı hareketlerle bozulması halinde ise haksız rekabet hükümleri uygulanacaktır.

Avukatlarımız, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve diğer kanunlar başta olmak üzere, ortaya çıkan ihlaller karşısında tazminat ve zararın giderilmesi, Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına itiraz edilmesi işlemlerini yürütmektedir.