Ulusal ve uluslararası ticaretin gelişimiyle birlikte mal ve hizmetlerin ayırt edici, karakteristik önemi hızla artmaktadır. Mal ve hizmetler maddi varlığı dışındaki unsurlarla da kendine has özellikler kazanmakta, maddi olmayan unsurlarıyla da ekonomik değer kazanmaktadır. Marka ve patent, ulusal ve uluslararası platformda mal ve hizmetlere karakteristik özellikler kazandırma noktasında önemli bir işleve sahip olmakla birlikte, marka ve patentlerin korunması ile hukuki işlemlere konu olması son derece özenle yürütülmesi gereken süreçlerdir.

Legal Hukuk Bürosu; Marka ve Patent Hukuku alanında hukuki mütalaa, sözleşme hazırlanması, sulh müzakerelerinin yürütülmesi, korsan, taklit kullanım araştırmaları, uluslararası ihtilaflarda danışmanlık, tecavüz ve haksız rekabet davaları, müspet ve menfi tespit davaları, muarazanın davaları, maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları, hükümsüzlük davaları, Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı açılan karar iptali davaları, marka ve patent vekilliği hizmetleri, resmi marka bültenlerinin izlenmesi ve benzer markalar için üçüncü kişilerce yapılan başvuruların, aylık olarak müvekkillerimize raporlanması; marka, patent ve tasarım tescil başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi, üçüncü kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması, üçüncü kişilerin müvekkillerimizin başvurularına yaptığı itirazlara cevap verilmesi, kurumun müvekkillerimiz aleyhinde verdiği her türlü kararlara karşı itirazlarda bulunulması, müvekkillerimize ait tescillerin yenilenmesi, müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi ve uluslararası başvuru ve takiplerini mesleki birikim ve tecrübeleri ile yürütmektedir.