Çocuk özlemi çeken, çocuk sahibi olmak isteyen birçok kişi veya aile olduğu gibi çeşitli sebeplerle ailesinden ayrı olan binlerce çocuk da anne-baba özlemiyle yaşamaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda da bu toplumsal ihtiyaca yönelik olarak “evlat edinme” müessesesi düzenlenmiştir. Aynı zamanda hukuk düzeni herhangi bir sebepten ötürü biyolojik ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların, uzun veya kısa süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde çeşitli aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakılması ve yetiştirilmesine de olanak tanımıştır. Hem evlat edinme hem de koruyucu aile müessesesi, merkezinde en başta çocuğun bulunması sebebiyle oldukça hassas süreçler olup, çocuğun yararı gözetilerek özen ve dikkatle yürütülmelidir.

Legal Hukuk Ofisi; evlat edinme konusunda ilgili kuruluşlara başvuru, evlat edinme davalarının ve hukuki süreçlerin takibi; koruyucu aile başvurusu ve hukuki sürecin takibi hususunda müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

FORM-A belgesi Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1. maddesinde düzenlenen, hakkında koruma veya bakım tedbiri kararı olan çocukların 18 yaşını doldurduktan sonra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerini sağlayan belgeye verilen isimdir.

Legal Hukuk Ofisi; memurların atama, nakil ve diğer tüm özlük işleriyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü hususunda müvekkillerimizi temsil etmekte, memurların yaşadıkları tüm disiplin cezaları ve bunların savunmaları durumlarında müvekkillerini en iyi şekilde savunup hak ihlallerinin önüne geçmektedir.