Sürekli yenilenmesi nedeniyle mevzuat ve içtihatların sıkı bir şekilde takibini gerektiren, bu özelliği itibariyle müvekkillere fırsatlar sunduğu gibi riskleri de içinde barındıran, özellikle usuli işlemlerin İş Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmesi hususunda önem taşıyan, bu çerçevede genel olarak, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenen, işçi-işveren arasındaki hukuki ilişkiyi ele alan dinamik bir hukuk alanıdır.

Legal Hukuk Ofisi, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi, iş güvenliği ve işyeri yönetmeliği kapsamında işverenlere bilgilendirme ve destek sağlanması, işveren arasında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü, toplu iş sözleşmeleri alanında hukuki destek sağlanması, iş yeri devri ve işveren değişiklikleri hususlarında sürecin takibi, iş ilişkisinin sona erdirilmesi, yabancı işçiler yönünden oturma ve çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin süreçlerin takibi ve İş Hukuku’nun ilgilendiği tüm alanlarda ortaya çıkan ihtilafların çözümünde öncelikle uzlaşma yolu olmak üzere en hızlı şekilde sonuç almaya odaklı, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.