Sahip olduğu ince ve fazla detaylar sebebiyle, dava süreci öncesinde bir avukat ile iletişime geçilmesi, ileride karşılaşılması muhtemel olan ciddi zorluk ve sıkıntıların önüne geçilmesinde yardımcı olacak olan, Türk Medeni Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Orman Kanunu, Kadastro Kanunu olmak üzere diğer kanunlarda da hüküm bulunduran, kamu hukuku ve özel hukuk kapsamında çok yönlü hukuki ilişkiye sahip olan bir hukuk alanıdır.

Legal Hukuk Ofisi, Gayrimenkul Hukuku alanında, mülkiyet hakkı sahiplerine, şirketlere, dernek ve vakıflara, yatırımcılara mülkiyet devri ve yönetimi konularında hukuki danışmanlık sağlanması ve bu konularda hukuki süreçlerin takibi, mülkiyet hakkı sahiplerine tapu tescil, iptal, tesis, istihkak, el atmanın önlenmesi, ecri misil, ortaklığın giderilmesi gibi gayrimenkule mahsus hususlarda her türlü hukuki sürecin yürütülmesi, gayrimenkul üzerinde şahsi ve ayni hak tesisinin sağlanması, alım-satım sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin usul ve yasaya uygun olarak yürütülmesi alanlarında hukuki yardım ve danışmanlık hizmetlerini deneyimli avukatları, doğru yaklaşımı sayesinde güvenilir ve ivedi bir şekilde sunmaktadır.