Fikri mülkiyet hukuku, ekonomik değer taşıyan fikri emek ürünleri üzerindeki hakları konu edinmekte ve korunmasını amaçlamaktadır. Özellikle ulusal ve uluslararası ticaret gelişimi kişi ve kurumların marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, coğrafi işaretlere ilişkin haklarının ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve bilişim alanındaki fikir ve sanat ürünlerinin korunması ihtiyacını artırmıştır.

Legal Hukuk Ofisi; Fikri Mülkiyet Hakları konusunda hukuki mütalaa, sözleşme hazırlanması, sulh müzakerelerinin yürütülmesi, korsan, taklit kullanım araştırmaları, uluslararası ihtilaflarda danışmanlık, tecavüz ve haksız rekabet davaları, müspet ve menfi tespit davaları, muarazanın davaları, maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları, hükümsüzlük davaları, Türk Patent ve Marka Kurumun kararlarına karşı açılan karar iptali davaları, marka ve patent vekilliği hizmetleri, resmi marka bültenlerinin izlenmesi ve benzer markalar için üçüncü kişilerce yapılan başvuruların, aylık olarak müvekkillerimize raporlanması; marka, patent ve tasarım tescil başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi, üçüncü kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması, üçüncü kişilerin müvekkillerimizin başvurularına yaptığı itirazlara cevap verilmesi, kurumun müvekkillerimiz aleyhinde verdiği her türlü kararlara karşı itirazlarda bulunulması, müvekkillerimize ait tescillerin yenilenmesi, müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi ve uluslararası başvuru ve takiplerini mesleki birikim ve tecrübeleri ile yürütmektedir.