1996 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, ortaokul eğitiminden sonra lise eğitimini Saraç İlgi Koleji’nde tamamladı. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda gördüğü 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitiminin ardından 2016-2021 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Hâlihazırda Ankara Barosu'na kayıtlı stajyer avukat olarak Legal Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır.

Lisans eğitimi süresince BAU Hukuk Kulübü öncülüğünde Spor Hukuku, IMU GEHU AKADEMİ öncülüğünde İlaç Hukuku, Adli Yardım ve Arabuluculuk, Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesinden Çocuğun Rızası, Türk Hukuku’nda İnternete Erişimin Engellenmesi, İUHF DRC öncülüğünde Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Tıp Hukuku’nda Malpraktis Davaları, Yabancılar ve Göç Hukuku, Avukat Hakları, Aile Hukuku’nda Süresiz Nafaka, Depremde Cezai Sorumluluk, Ortak Velayet Uygulamaları ve Mukayeseli Hukuk, Kadın Hakları ve Kadına Yönelik Şiddet, IEE GTÜ EMB Komitesi öncülüğünde Adli Bilimler alanında Otopsi, Hayalet Şüpheliler, Psikanalitik Açıdan Suç ve Şiddet, İnsan Geliştirme Çalışmaları ve Hukuk, Geleceğin Suçları ve Suç Araştırma Yöntemleri, Olay Yeri İnceleme, BHK Atölyesi öncülüğünde Dilekçe Yazım Teknikleri, Hacettepe Hukuk Topluluğu öncülüğünde Bilişim ve Hukuk, Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü öncülüğünde İnternet ve Sosyal Medya Hukuku, Moda Hukuku, Sinema Sektöründe Marka Hakları, Uluslararası Tahkim Hukuku, IUHF Hukuk Kulübü- EMSA Akdeniz, EMSA Maltepe öncülüğünde Tıp Hukuku Zirvesi konulu özel eğitim sertifika programlarına katıldı.

Ankara Barosu tarafından düzenlenen Adli Yardım Sertifika Eğitimi’ne ve CMK Eğitimi’ne katılmıştır. Staj eğitimi sürecinde Ankara Barosu Grup Sözcüleri, Sağlık Hukuku Kurulu, Cezaevi İzleme Kurulu bünyesinde gerçekleştirilen eğitim ve programlara katıldı.