Dernek ve vakıflara hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Dernek kuruluşu, dernek tüzüğü hazırlanması işlemleri yürütülmektedir. Dernek genel kurulunun hazırlanması ve yapılması konularında hukuki yardım sağlanmaktadır. Dernek üyeliğinden çıkma, çıkarılma işlemleri takip edilmektedir. Derneğin sona ermesi ve fesih işlemleri yürütülmektedir. Vakıf kuruluşu işlemleri takip edilmekte ve vakıf senedi hazırlanmaktadır. Vakfın sona ermesi ve sicilden silinmesi işlemleri takip edilmektedir. 

Legal Hukuk Bürosu bu konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.