Türkiye’nin jeopolitik konumu göz önüne alındığında, bu sektördekilerin devamlı karşılaştığı ve karşılaşabileceği sorunların bilincinde olarak, muhtemel uyuşmazlıkların henüz ortaya çıkmadan engellenmesi ve uyuşmazlık çıkması halinde ise en pratik ve hızlı çözümün müvekkillere sunulması amacı ile hizmet vermektedir.

Gemi alım-satım işlemlerine ilişkin ön inceleme ve sözleşme hazırlanması dâhil olmak üzere bütün hukuki sürecin takibi, deniz üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü, gemi finansmanı, finansman ve gemi inşa sözleşmelerinin hazırlanması, sigorta ve konşimento ihtilaflarının sonuçlandırılması, gemi haczi ve deniz alacaklarının takibi ve tahsili, yük hasarları ve gecikmeden kaynaklanan ihtilafların çözümü, acentelik uyuşmazlıkları, gemi inşa sözleşmelerinin düzenlenmesi ve çıkabilecek uyuşmazlıklar ile rücu davaları konularında gerçek ve tüzel kişilere hizmet verilmektedir.