Ceza hukuku, devlet organlarınca suç sayılan hukuka aykırı davranışları, suça uygulanacak yaptırımın uygulanmasını düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza hukuku kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığı ve çevreyi, toplum barışını korumayı ve suç işlenmesini önlemeyi amaçlamaktadır.

Suçta şahsilik, kanunsuz ceza olmaz ilkeleri ışığında ceza maddelerinin ihlalinin adil ve haklı gerekçelerle savunulması hususunda Legal Hukuk Ofisi, ceza hukukunu hayattan aldığı ilhamlar ve hukuk devleti prensiplerinde değerlendirerek soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin konularda mesleki birikim ve tecrübeleriyle avukatlık hizmeti sunmaktadır.