1994 yılında Isparta’da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Isparta Ülkü okullarında, Lise eğitimini Burdur Anadolu Öğretmen Lisesinde, Lisans eğitimini Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başarı ile tamamladı. Avukatlık stajını Ankara Barosu bünyesinde yoğun olarak Özel Hukuk alanında çalışan Polat Hukuk Bürosunda ve Legal Hukuk Bürosu’nda yaptı.

Staj eğitimi esnasında Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Gelincik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen eğitim ve programlara katıldı.

Ankara Barosu, Metod Hukuku, İdare Hukuku, HMK, Tüketici Hukuku, Çocuk Yargılaması, Aile Hukuku, İcra İflas Hukuku, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru seminerlerine; Ankara Barosu öncülüğünde düzenlenen İdari Yargıda İstinaf Usulü Paneli’ne ; Ankara Barosu tarafından düzenlenen CMK, Adli Yardım ve Çocuk Adalet Sistemi eğitimlerine; 13-14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara Barosu’nun düzenleyicileri arasında yer aldığı birçok baronun katılımı ile gerçekleştirilen OHAL Koşulları Altında Türkiye’de Yargı Sistemi konulu Uluslararası Hukuk Konferansı’na ve TBB birliği tarafından düzenlenen Sözleşme Hazırlama Teknikleri, Yeni Konkordato Hukuku ve Yapay Zeka konulu özel eğitim sertifika programlarına katıldı.

Ankara Barosu CMK Kurulunda, Ankara Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkez Hakları kurulunda görev almıştır. Halihazırda Ankara Barosu Kişisel Verileri Koruma Kurulunda üyedir. 

Legal Hukuk bürosunda avukatlık mesleğini icra etmektedir.