Ana akım ve sosyal medya, haber aracı olmakla birlikte bilgi alışverişi, iletişim ve eğlencenin olduğu bir platform haline gelmiştir. Söz konusu bilgi ve veri alışverişi gerçekleşirken, aktarılan bilgilerin doğruluğu, fazlaca önem taşımaya ve etkili olmaya başlamıştır. Ana akım ve sosyal medyada, kişi hak ve özgürlüklerinin televizyon, internet, radyo, gazete, dergi gibi medya araçları ile ihlal edilebilmesi, yalan haberleri yapılması, özel hayata ilişkin yazı, yorum ve fotoğraflara ya da görüntülere izinsiz olarak yer verilmesi, hakaret içerikli haber, yorum yapılması sürekli karşılaşılan ciddi sorunlar haline gelmiştir. Bunun yanında kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edilmesi, özel görüntülerinin ve seslerinin gizlice kayda alınması, bunların medya kanalı ile yayılmaları ve hatta yalnızca birkaç kişi ile paylaşılmaları dahi son derece ağır sonuçlara yol açabilmektedir.

Legal Hukuk Bürosu, cevap ve düzeltme hakkının icrası, medya aracılığıyla hakaret, iftira, suç isnadı suçları, özel hayatın gizliğinin ihlal edilmesi suçları, haberleşmenin gizliğinin ihlal edilmesi, yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi, özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde hukuki prosedürlerin yürütülmesi, Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması gibi, farklı alanlara yayılan tecrübesi doğrultusunda müvekkillerin gereksinimlerine uygun hukuki hizmetleri kararlılıkla, güvenilir ve istediğimiz sonucu en hızlı alacak şekilde yürütmektedir.