Bireyler; gerek iş hayatında gerek sosyal hayatta pek çok anlamda ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Öyle ki; bazı ayrımcılık biçimleri hayatın akışı içerisinde olağanlaştırılmıştır. Kimi zaman bir şaka, kimi zaman sözde bir jestin içinde yer etmiş olan ayrımcı söylemler dikkatimizi bile çekmekten uzaklaşabilmektedir. Bunun sebebi hayatın olağan akışı içerisinde bu söylem ve eylemlerin normalleştirilmesidir. Oysa ki; farkında olunsun veya olunmasın ayrımcılık bireyleri bir çok hakkından yoksun bırakmaktadır.

Irk, etnik köken, ulusal aidiyet, sınıf, kast, din, kanaat, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, dil, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri, yaş, sağlık durumu ve benzeri pek çok kategoride ayrımcılığa maruz kalınabilir. Ancak önemli olan bu duruma karşı bireyin hakkını koruyabilmesidir.

Legal Hukuk Bürosu yıllardır her kategoride ayrımcılık davalarına bakmış, bu alanda uzmanlaşmış bir ekibe sahiptir.